Venner for livet

Tegnspråkversjon av Boken Venner for livet med norsk tale og undertekst. Tema er døveskolens opprinnelse og livet på døveskolen frem til 1960 tallet. Her kan du lære om døveskolens historie, undervisningen, striden om tegnspråk eller tale, hørselsteknisk utstyr, det å bo på internat, vennskap og hvordan andre verdenskrig påvirket barna på døveskolen. I videoingressen kan du se noen smakebiter fra filmene.

Boken treffer kompetansemål i læreplan for norsk tegnspråk hvor det i utrykkes i fagets kjerneverdier at i norsk tegnspråk skal elevene bli kjent med tegnspråkets egenart og døves historie og kultur. Avlesing av et variert utvalg tegnspråktekster skal gi elevene mulighet til å reflektere over sentrale verdier og moralske spørsmål og bidra til at de får respekt for menneskeverdet og for naturen.

Mer om ressursen på www.statped.no/venner-for-livet

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Tegnspråk
fellesskap, elevhjem, døvekultur, døvehistorie, identitet

Læreplan i norsk tegnspråk
Kompetansemål etter 10. trinn
som kan være aktuelle:
• utforske og gjøre rede for tegnspråklig litteratur og fortellertradisjon
• utforske og diskutere hvordan tegnspråktekster framstiller unges livssituasjon

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
• reflektere over innhold, form og formål i ulike tegnspråktekster
• utforske og diskutere hvordan tegnspråktekster framstiller unges livssituasjon

Læreplan i norsk for elever med tegnspråk
Kompetansemål etter 10. trinn
• lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes innhold, sjangertrekk og virkemidler
• informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike sjangre og for ulike formål, tilpasset mottaker og medium

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
• reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
• utforske og diskutere hvordan tegnspråktekster framstiller unges livssituasjon

Publisert: 05/05/2017 av Admin