Valhall – Ulven er løs

Ulven er løs er det første tegneserieheftet fra Valhall-serien der historiene baserer seg på de gamle mytene om gudene i Norrøn mytologi. I denne fortellingen ankommer tordenguden Tor og hans venn Loke gården der søskenparet Tjalve og Roskva bor. Tor tar dem med til gudenes land, Åsgard, hvor de to menneskebarna virvles inn i en eventyrlig historie. Den når sitt høydepunkt da den fryktede Fenrisulven slipper løs og truer freden i Åsgard…
I nettversjonen klikker du på bilderuten for å aktivere fortellingen med tegnspråk og tale.
Hvis du kjøper serieheftet og laster ned gratisappen Arilyn (fra AppStore eller GooglePlay), kan du skanne bildene i heftet og få tekstboblen på tegnspråk og som tale. Dette er basert på AR-teknologi der appen gjenkjenner bildet i heftet og legger på tegnspråkaktør og lyd i mobilen.
Elevene kan selv bestemme hvordan teksten skal leses, og om og når en vil vekke fortellingen til live med video. Slik er det en sterk kobling mellom skriftlig tekst og de andre modalitetene, noe som forhåpentligvis vil spore til nysgjerrighet og leselyst.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk tegnspråk og norsk 1.-10. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK

etter 2. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
• utforske hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster

etter 4. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven

etter 7. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• utforske tegnspråkets muligheter og uttrykke seg med et variert tegnspråk i spontan muntlig samhandling og i tekstskaping
• avlese tegnspråktekster i forskjellige sjangre fra ulike tider og kulturer

etter 10. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• utforske og gjøre rede for tegnspråklig litteratur og fortellertradisjon
• reflektere over og gjøre rede for ulike elementer som påvirker tekster som oversettes og tolkes
• informere, analysere, reflektere og argumentere i ulike sjangre og for ulike formål

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED TEGNSPRÅK

etter 2. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• lytte til / avlese skjønnlitteratur og sakprosa og samtale om innholdet
• lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt

etter 4. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• lese eller lytte til / avlese fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål eller nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
• utforske og diskutere sider ved egen tospråklighet og nærmiljøets språkmangfold

etter 7. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om form og

etter 10. årstrinn (LK20) som kan være aktuelle:
• lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes innhold, sjangertrekk og virkemidler
• sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og elevens egen samtid

Publisert: 10/05/2022 av Admin