Tegnspråklige ressurser uten norsk tale (1997-2000)

1.-4-trinn (Fag: Norsk tegnspråk)

5.-7. trinn (Fag: Norsk tegnspråk og norsk for døve)

8. – 10- klasse (Fag: Norsk tegnspråk)

3. – 10. trinn (Fag: Drama og rytmikk)

Materiellet du finner her ble utviklet på oppdrag fra Læringssenteret (nå:Utdaningsdirektoratet) i perioden 1997-2000.
Dette var første gang i Norge en læreplan hadde egne fagplaner for døve.

Adams bok
Et tospråklig leseopplegg for døve barn som også handler om døve barn
(Den svenske originalutgaven av Adams bok ble første gang utgitt i 1991, norsk versjon utgitt 1999)

Gå til Adams bok på statped.no

Publisert: 10/05/2017 av Admin