Transnasjonale døve

Sigrid Hjørungnes har siden hun var 18 år deltatt på flere internasjonale treff for døve. Her forteller hun om sine erfaringer med å reise rundt omkring i verden for å være sammen med andre døve, og om hva hun har lært av det. Til hvert kapittel finnes kontrollspørsmål og refleksjonsspørsmål.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn


Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• forstå og gjengi enkle ytringer på ”Internasjonalt tegnspråk”
SPRÅK OG KULTUR:
• drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet
• gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles

Publisert: 20/11/2008 av Admin