Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

Tospråklige eventyr i et multimodalt samspill; Askeladden som kappåt med trollet som skuespill, Hans og Grete med forteller og illustrasjoner og den Den stygge andungen med forteller, illustrasjoner og animasjoner. I ressursen er det også fire eventyr fra fjernere land. Disse eventyrene er på norsk tegnspråk og norsk tale med undertekst. For tre av eventyrene kan en velge blant ulike norske dialekter. Det er også en versjon der eventyrene fra fjernere land er linket til skriftlig tekst. Tilleggsressurser se infosiden i selve ressursen.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 5.-7. trinn
bibikit, Unni, Gøril, Kevin, Torbjørn, Morten

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG KOMMUNIKASJON:
• drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

TEGNSPRÅKTEKSTER:
• avlese et bredt utvalg tegnspråktekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet og reflektere over innhold og form
• uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på avleste tekster
• forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR:
• beskrive hvordan tegnspråktekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap

Publisert: 10/08/2017 av Admin