Tonefortellingene

Tone er seks år og går i første klasse. Hun er døv. Tones mamma, pappa og lillebror er også døve. I disse fortellingene få vi vite hva som skjer med Tone og den lille familien det første året Tone går på skolen. Tone opplever mange situasjoner der hun blir motivert til å lære norsk.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 1.-2. trinn

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 2. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• lese enkle tekster med sammenheng og forståelse
SAMMENSATTE TEKSTER:
• uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tekst, tegninger, bilder, tegnspråk, drama, rytmikk og bevegelse
• uttrykke seg gjennom tegning, skriving og tegnspråk i forbindelse med lesing

Publisert: 17/11/2007 av Admin