TegnRik

– Spill deg rik på tegn fra norsk tegnspråk

www.statped.no/tegnrik

Visste du at norsk tegnspråk har ulike tegn for å uttrykke at noen «spiller» piano, fotball eller dataspill? TegnRik går ut på å finne riktig tegn til ulike aktiviteter. En kan spille TegnRik som lotto, memory eller som gjettespill. Les mer om de ulike spillemåtene på www.statped.no/tegnrik.
TegnRik har også et digitalt innhold. Skann kortene med appen Arilyn for tegnspråklige beskrivelser av det kortene illustrerer (AR-teknologi).

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-4. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage
Kortspill, språkopplæring, tegnspråkopplæring, tegnforråd, begrepsforråd


Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk (Læreplan av 2020)

Kompetansemål etter 2. trinn
• avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
• utforske hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster
• beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk

Kompetansemål etter 4. trinn
• avlese, følge regler for turtaking og gi tilbakemelding i tegnspråksamtaler

Publisert: 16/09/2020 av Admin