Tegnmester

Tilleggsressurs enhåndsalfabetet

Tegnmester har mange oppgaver på ulike nivå.
Her kan du øve på å avlese ord med enhåndsalfabetet, bokstaver, skrive, og å avlese tegn.
Når du åpner Tegnmesteren, blir du kanskje usikker på
hva du skal gjøre. Da kan du trykke på spørsmålstegnet.
Da kommer det opp en video som forklarer hvordan Tegnmester fungerer.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 2. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SPRÅK OG KULTUR:
• bruke et håndalfabet
• forbinde bokstavene i håndalfabetet med de skriftlige symbolene

Publisert: 16/01/2019 av Admin