Solsystemet

Hvor mange planeter er det i solsystemet? Hvor stor er solen egentlig? Hvor mange måner har Jupiter? Hva er forskjellen mellom asteroide og komet? Dag Bøe reiser ut i verdensrommet og forteller om solsystemet vårt.

(Filmene er også tilgjengelig for kjøp på vimeo)

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Naturfag 5.-7. trinn

TEKNISK:
Dette nettstedet benytter HTML5.
Du må ha ny oppdatert nettleser for at alt skal fungere.

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NATURFAG
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

FORSKERSPIREN:
• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
FENOMENER OG STOFFER:
• bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
• gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt

Publisert: 05/04/2017 av Admin