Solsystemet

– med oppgaver og andre tilleggsressurser

Hvor mange planeter er det i solsystemet? Hvor stor er solen egentlig? Hvor mange måner har Jupiter? Hva er forskjellen mellom asteroide og komet? Dag Bøe reiser ut i verdensrommet og forteller om solsystemet vårt.

Nettressursen har mange oppgaver. Det er også lister med faguttrykk og skriftlige oversettelser som er linket til det aktuelle tegnspråklige innholdet. Dette gjør det enklere å orientere seg i fagstoffet. Den skriftlige versjonen er også tilgjengelig som utskrift.

(Filmene er også tilgjengelig for kjøp på vimeo)

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Naturfag 5.-7. trinn

Nettressursen egner seg godt til bruk i naturfag på mellomtrinnet. Med utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen kan elevene bruke filmene som kunnskapskilde for å:

• trekke ut og bearbeide informasjon fra teksten
• lage en presentasjon av planeter
• lage animasjon/modell for å beskrive planetenes bevegelser
• formulere naturfaglige spørsmål og svare på disse

Publisert: 05/04/2017 av Admin