Samiske eventyr

4 Samiske eventyr,
på tegnspråk med nordsamisk tale:

Jiehtanasloddi Státtás
(Stetind) – 6:38

Movt cuoika beasai máilbmái
(Myggen) – 1:53

Heavdni
(Edderkoppen) – 1:24

Áhkku ja guolli
(Kona og fisken) – 3:21

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10 årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SPRÅK OG KULTUR:
• drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet

Publisert: 16/01/2008 av Admin