Plakat – det norske enhåndsalfabetet

www.statped.no/handalfabeter
Med plakaten på veggen blir bokstavtegn og bokstaver lett synlige og tilgjengelige. Bruk den til å lære alfabetet med bokstavtegn og med bokstaver, og til å øve på å lese ord. Hvor mange ord er skjult i kjeden av hvite rundinger med bokstavtegn? Hva med bokstavkjeden? Hvor mange ord finner du? Plakaten egner seg både til bruk i leseopplæring og i språkopplæring i norsk tegnspråk.

Relaterte ressurser
Rettet mot barn:
Tegnmester
Tegnmyggene og knottene
2-tusen

Rettet mot unge og voksne:
TegnStart/enhåndsalfabetet
TegnStart/tohåndsalfabetet
Bokstavering på norsk tegnspråk

Aktuelle læringsverktøy:
Tegnbanken
Norsk tegnordbok

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 1.-4. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage

Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk (Læreplan av 2020)

Kompetansemål etter 2. trinn
• avlese og bruke håndalfabetet og forstå sammenhengen mellom bokstavering, munnstilling og skriftbilde.

Kompetansemål etter 4. trinn
• bruke og avlese norsk enhånds- og tohåndsalfabet og internasjonalt håndalfabet.

Kompetansemål fra læreplan: Norsk for elever med tegnspråk (Læreplan av 2020)

Kompetansemål etter 2. trinn
• leke med og utforske forholdet mellom språklyd og bokstav sammenlignet med forholdet mellom munnbevegelse og tegn i det tegnspråklige håndalfabetet

Publisert: 01/09/2020 av Admin