Newton

Hvorfor døde dinosauren ut? Må fiskene sove? Hvorfor lukter fis vondt? Hvorfor blir tanna blå når du faller og slår den? Her får du svar på ting du lurer på – og ting du ikke lurer på – om mennesker og dyr .
Du finner også beskrivelser av eksperimenter du selv kan prøve. Programmet er på tegnspråk og er stemmetolket.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Naturfag 5.-7. trinn

newton, skjermdump Kompetansemål fra LÆREPLAN I NATURFAG
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

FORSKERSPIREN:
• formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvfor-mulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet
• trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier
MANGFOLD I NATUREN:
• fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske
KROPP OG HELSE:
• beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner

Publisert: 27/05/2011 av Admin