Møte med livet 9

Materialet er en sterkt forkortet og språklig forenklet versjon av fire kapitler i læreboka ”Møte med livet 9” (Aschehoug, 1998) med noen tilføyelser.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Religion (RLE) 8.-10. trinnTEKNISK:
GAMMEL LØSNING, DENNE KREVER BRUK AV INTERNETT EXPLORER - Fungerer med Internet Explorer 11 eller eldre, må ha windows mediaplayer 6.4 eller 7 installert.

Kompetansemål fra LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

KRISTENDOM:
• forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
• forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon
JØDEDOM:
• innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder
• gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag
FILOSOFI OG ETIKK:
• presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
• gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
• drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
• reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

Publisert: 15/05/2007 av Admin