Memory

På brettet er det både tegn og bilder.
Oppgaven er å finne tegn og bilde som passer sammen.

Programmet inneholder kun et brett.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn


TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 2. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• leke, improvisere og eksperimentere med håndform, rytme, bevegelse, tegn og meningsbærende elementer

Publisert: 07/08/2006 av Admin