Man kan jobbe med leseboken Má (med arbeidsbok) på PCen. Det er samisk tekst, bilder, norsk tegnspråk og samisktale, samt mulighet til å laste ned og skrive ut bøkene (pdf-fil).

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 3.-4. trinn

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SPRÅK OG KULTUR:
• uttrykke tanker om tekster fra ulike tider og kulturer

Publisert: 16/01/2008 av Admin