Litteratur fra norrøn tid og fram til idag

Her finner du et utvalg tekster, presentasjon av epoker i litteraturen og   presentasjon av et utvalg forfattere fra norrøn tid og fram til i dag. Tekstene   som finnes her har skriftlige ordforklaringer eller tegnspråklige   ordforklaringer. De har også arbeidsoppgaver knyttet til seg.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 8.-10. trinn
Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• lese og skrive tekster i ulike sjangerer, både skjønnlitteratur og sakprosa på hovedmålet: diskusjonsinnlegg, artikkel, formelt brev, novelle, fortelling, dikt og drama
SPRÅK OG KULTUR:
• gjøre rede for språk- og litteraturutvikling fra 1850 til i dag
• presentere viktige temaer i sentrale samtidstekster og sammenlikne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar

Publisert: 24/01/2008 av Admin