Kort om skred på norsk tegnspråk

Tolv norske uttrykk relatert til skred blir forklart med illustrasjoner, og norsk tegnspråk med undertekst. Videoene avsluttes med tegnillustrasjoner av tegn brukt i forklaringene. Til å utdype begrepene kan aktuelle tema fra Elevkanalen benyttes. Disse ressursene er å finne nederst på nettsiden «Kort om skred».

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Naturfag
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Naturfag
ras, rassikring, beredskap, Gjerdrum, søkEtter katastrofen i Gjerdrum den 30.desember 2020, fikk vi forespørsler om tegn og tegnspråklige ressurser om skred. Både store og små har behov for å snakke om det som skjedde. Ressursen «Kort om skred» er derfor ikke relatert til bestemte trinn i aktuelle læreplaner. Lærere må vurdere om ressursen er aktuell i samtale med deres elever.

Katastrofen i Gjerdrum blir ikke nevnt i forklaringene som gis i Kort om skred. Dette er gjort med hensikt. Ressursen kan med det brukes uten at katastrofen er et tema. Temaene fra Elevkanalen omhandler selve katastrofen.

Publisert: 19/01/2021 av Admin