Kort om påsken på norsk tegnspråk

Ressursen inneholder seks tema, som mange forbinder med påsken. Disse er utformet slik at en først skal samtale om et tema, deretter avlese en kort tegnspråktekst, for til slutt gjenfortelle fra samtalen og innholdet i tegnspråkteksten. Tegnillustrasjoner til temaene er lett tilgjengelig fra ressursen.
På de siste sidene i ressursen kan en bryne seg på noen påskenøtter og avlesningsoppgaver med svaralternativ.

I PDF-filen er det aktuelle temavideoer fra Elevkanalen med tilhørende spørsmål, samt en kort oppsummering av innholdet i videoene. Det følger også relevante kompetansemål til ulike fag.

Med denne PowerPoint versjonen av Kort om påsken kan du gjøre endringer i ressursen. Tilpasse den til din undervisning, eller la elevene gjøre bruk av den i egne presentasjoner.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-7. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage

Ulike ting relatert til påske Denne ressursen er laget i Google Presentasjoner, les mer.

Publisert: 24/03/2021 av Admin