Idrettstegn

Driver du idrett sammen med hørende?
Har du lyst til at de skal lære seg noen tegn?
Eller kanskje du selv trenger å lære noen idrettstegn?

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Kroppsøving 8.-10. trinn

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I KROPPSØVING
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

IDRETT OG DANS:
• vere med i eit breitt utval av idrettar

Publisert: 30/04/2007 av Admin