Hos tannlegen

Velg filmen i lav kvalitet hvis du har dårlig nettforbindelse eller andre problemer med avspilling.

De får alle stelt tennene sine, men med dyra skjer det også noe mer.
”Hos tannlegen” er en film med ekte og virkelighetsnære situasjoner. Filmen omhandler det å grue seg til noe, å ha omsorg og ansvar for noen og bruk av tolk. Vår intensjon med filmen er at den skal utløse samtaler og diskusjoner som kan skape bevissthet og empati hos elevene.
-Spilletid: 15min

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 3.-4. trinn

TEKNISK:
HTML5 video.
Du må ha ny oppdatert nettleser for å se denne filmen.

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• gi uttrykk for sine egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer
• forklare hvordan en tolk brukes
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• beherske et tilstrekkelig tegn- og begrepsforråd til å kunne utrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger

Publisert: 25/04/2007 av Admin