Henrik Wergeland

6 dikt og en «samtale med Henrik Wergeland» på kafé – fremført på tegnspråk.
Teksthefte (de 6 diktene på norsk) og undervisningsopplegg følger med DVDen. Undervisningsopplegget er ment som en idébank for lærere. Det er et bredt utvalg av oppgaver, fra faktaoppgaver, refleksjonsoppgaver til kreative oppgaver. Her er også nivådelte oppgaver. Av de fem grunnleggende ferdighetene er det lagt mest vekt på ferdigheter i muntlighet, lesing og skriving.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Norsk | Tegnspråk

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
• gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, gjenfortellinger, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
• forklare hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
• vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av språk, lyd og bilder
SPRÅK OG KULTUR:
• forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres i tekster som oversettes

Publisert: 21/04/2009 av Admin