Global oppvarming

I løpet av de siste 100 årene har jordkloden blitt om lag 0,74 ºC varmere. FNs klimapanel mener at dette i stor grad skyldes økt drivhuseffekt på grunn av menneskelige utslipp av drivhusgasser.
I dette programmet kan elevene ved hjelp av animasjoner og interaktive oppgaver lære om drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Naturfag 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Naturfag

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I NATURFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

FORSKERSPIREN:
• forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklarehvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
MANGFOLD I NATUREN:
• observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et natur-område, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kanverne naturen for framtidige generasjoner

Publisert: 01/06/2011 av Admin