Gleding med Lykke og Wilmer

Gleding! – med Lykke og Wilmer er en fortelling om vennskap, inkludering og nestekjærlighet. Skrevet av Siri Abrahamsen, og Illustrert av Vibeke Høie-holgersen. Nå foreligger fortellingen også på norsk tegnspråk, med norsk tale og undertekst .

Lykke og Wilmer har gleding som superkraft, og det fine er at alle har denne superkraften. Prøv da vel; hjemme, på skolen eller ute på gata.

I boka er det noen tips til samtale med barna. Abrahamsen har gitt tillatelse til at vi kan gjengi disse tipsene her.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-4. trinn
selvbilde, identitet, mestring, verdivalg, respekt


Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk (Læreplan av 2020)

Kompetansemål etter 2. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
• avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
• beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk

Kompetansemål etter 4. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
• avlese, følge regler for turtaking og gi tilbakemelding i tegnspråksamtaler
• avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven

Folkehelse og livsmestring: Fortellingen om Lykke og Wilmer egner seg også til dette tverrfaglige temaet i læreplan i norsk tegnspråk.

Publisert: 10/02/2021 av Admin