Geometri AR

Lærerveiledning Geometri AR (PDF)

«Geometri AR» er en app utviklet på norsk, svensk og tyrkisk tegnspråk for faget matematikk. Elevene introduseres for begreper innen vinkler, todimensjonale figurer og tredimensjonale figurer.
AR-teknologi gir elevene en unik mulighet til å utforske 3D-figurer som visualiserer matematiske begreper.

Alle videoer fra Geometri AR ligger også her:

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Matematikk 4.-7. trinn

LÆREPLAN I MATEMATIKK

Kompetansemål etter 4.trinn:
• Gjenkjenne, navngi og beskrive geometriske figurer som rektangler, kvadrater, trekanter og sirkler.
• Utforske og måle vinkler ved hjelp av enkle hjelpemidler.
• Beskrive egenskaper ved geometriske figurer, for eksempel antall sider og hjørner.
• Utforske og beskrive vinkelsummen i en trekant og sammenligne med andre former.
• Bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet.
• Sammenlikne størrelser og egenskaper til geometriske figurer, for eksempel areal og omkrets.
• Utforske og beskrive egenskaper ved enkle tredimensjonale figurer

Kompetansemål etter 6. trinn:
• Gjenkjenne, navngi og beskrive geometriske figurer som rektangler, kvadrater, parallellogram, trapeser, trekanter og sirkler.
• Beskrive minimumsdefinisjoner for hver av de todimensjonale figurene basert på deres egenskaper, for eksempel antall sider, hjørner og parallelle sider.
• Forklare hvilke egenskaper som skiller hver todimensjonal figur fra de andre, for eksempel antall parallelle sider eller spesifikke vinkler.
• Utforske og beregne vinkler i geometriske figurer, spesielt fokusere på vinkelsummen i en trekant og egenskaper ved ulike typer trekanter (f.eks. likebeint, likesidet og rettvinklet.)
• Bruke ulike strategier for å regne ut areal og omkrets og utforske sammenhenger mellom disse.
• Måle og beregne omkrets og areal av todimensjonale figurer.
• Utforske og beskrive egenskaper ved tredimensjonale figurer som prismer, pyramider, sylindre og kjegler.
• Beskrive minimumsdefinisjoner for hver av de tredimensjonale figurene basert på deres egenskaper, for eksempel antall sider, hjørner, kanter og flater.
• Forklare hvilke egenskaper som skiller hver tredimensjonal figur fra de andre, for eksempel formen på grunnflaten eller antall hjørner.


Publisert: 05/01/2024 av Admin