Forsvunnet (lesebok)

Midlertidig utilgjengelig! 
Statped kommer med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler medio januar. (nettbutikk@statped.no)

Boka ”Forsvunnet” handler om en gruppe elever fra døveskolen som drar på overnattingstur til ei øy inne i Trondheimsfjorden. Turen utvikler seg ikke helt slik de hadde tenkt, men de gjør en viktig og litt skremmende oppdagelse. Teksten er på 30 sider, og den er på bokmål. Boka er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingsavdelingen og A.C. Møller skole ved Møller kompetansesenter. Du kan lese mer om hvordan boka ble til i rapporten om prosjektet.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 6.-8. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• anvende et ordforråd som dekker ulike emner fra dagliglivet og andre fag
• skrive sammenhengende tekster som forteller, beskriver, informerer og spør
• strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
• vurdere egne og andres tekster og ta imot tilbakemeldinger
• lese og innhente informasjon fra tekster av ulik lengde og i ulike sjangere, både skjønnlitteratur og sakprosa
• bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• bruke fagterminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
• gjøre rede for hvordan tekster i ulike sjangerer kan bygges opp på ulike måter

Publisert: 23/06/2009 av Admin