Kort om FNs internasjonale dag for tegnspråk

23. september er FNs internasjonale dag for tegnspråk. Vet du hvorfor den datoen er valgt, og hvorfor vi har en internasjonal dag for tegnspråk? I «Kort om FNs internasjonale dag for tegnspråk» kan du lære litt om denne dagen, og hvorfor tegnspråk er viktig. Der kan du også se hvordan vi på ulike tegnspråk, kan gratulerer hverandre med dagen.

Primærmålgruppe:
» Ungdomstrinnet og videregående skole
»» Norsk tegnspråk
Sekundærmålgruppe:
» Mellomtrinnet
»» Norsk tegnspråk

Kjerneelement:
Elevene skal utvikle kunnskap om hvordan det er å leve som tegnspråklig i dag, og om den historiske bakgrunnen for dagens situasjon. De skal utforske sammenhengen mellom språk, historie, kultur og identitet og kunne forstå hvilke utfordringer og muligheter som ligger i å være tegnspråklig blant en hørende majoritet.

Kompetansemål i norsk tegnspråk etter 7.trinn
· gjøre rede for sentrale utviklingstrekk i døves historie
· utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
· beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i muntlig samhandling og skriftlig tekstskaping

Kompetansemål i norsk tegnspråk etter 10.trinn
· utforske og greie ut om andre lands tegnspråk og deres påvirkning på norsk tegnspråk.
· gjøre rede for det språklige mangfoldet i Norge og sammenligne samers og andre minoritetsspråkliges rettigheter i Norge

VG1 studieforberedende utdanningsprogram/VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram:
· utforske og gjøre rede for ulike nasjonale og internasjonale tegnspråkarenaer
· drøfte tegnspråklig kultur og identitet lokalt og globalt
· utforske og sammenligne tegnspråkets situasjon i de nordiske landene, og drøfte hvordan det er å leve som tegnspråklig i dag

VG3 påbygging til generell studiekompetanse:
· utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen
· gjøre rede for språklig variasjon og språkendring i Norge i dag og drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
· utforske og presentere ulike lands nasjonale tegnspråk og reflektere over betydningen tegnspråkets status har for språk, historie, kultur og identitet

Publisert: 08/09/2023 av Admin