Faste uttrykk

Kjennskap til flertydighet i språket inngår i all lese- og  skriveferdighet. I dette læremidlet er det i alt 106 faste uttrykk som blir  forklart på både tegnspråk og norsk (tale og skrift). Det er en dramatisert  presentasjon av temaet Faste uttrykk der to personer snakker på tegnspråk om faste uttrykk i det norske språket. Det er også et oppslagsverk der de faste uttrykkene forklares, og en oppgavemodul med mange ulike oppgaver.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 5.-7. trinn


Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SPRÅK OG KULTUR:
• gjenkjenne flertydighet i språket

Publisert: 29/05/2012 av Admin