Eventyret om Pannekaka, av Asbjørnsen og Moe

– med oppgaver og illustrasjoner til nedlastning

Eventyret kan være til ren underholdning, men egner seg også i pedagogiske sammenhenger. Vår tegnspråklige gjenfortelling med tilleggsressurser, er til fagene norsk tegnspråk; 1.-2., og 3.-4. trinn, og matematikk 1.-2. trinn.

Les TIL LÆRER for mer informasjon og konkrete tips til undervisningen. Der er også fila med illustrasjoner til nedlastning. Bruk disse ressursene i ditt undervisningsopplegg.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-4. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage
Eventyrsjangeren, talltegn, telle, mengde, pannekakeoppskrift


Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk

Kompetansemål etter 2. trinn
• avlese og oppleve skjønnlitteratur (...) på tegnspråk og samtale om innholdet
• beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk
• avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler

Kompetansemål etter 4. trinn
• avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven
• beskrive, fortelle og argumentere, og bruke norsk tegnspråk på kreative måter i egne tekster
• avlese, følge regler for turtaking og gi tilbakemelding i tegnspråksamtaler

Kompetansemål fra læreplan: Matematikk

Kompetansemål etter 4. trinn
• utforske tall, mengder og telling i (...)barnelitteratur, representere tallene på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
• eksperimentere med telling både forlengs og baklengs, velge ulike startpunkter og ulik differanse og beskrive mønstre i tellingene

Publisert: 12/09/2022 av Admin