Et flerkulturelt samfunn

Her drøfter vi hva kultur er, og hvordan det har gått til at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. I den sammenheng behandles både frivillig migrasjon og forhold knyttet til flyktninger og asylsøkere. Til slutt drøftes faren for konflikter og fordommer når ulike kulturer møtes, men også muligheten for en berikelse av kulturen gjennom påvirkning fra andre.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn
• forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar

Publisert: 10/09/2007 av Admin