Lotto – Tegn og ord (eng)

Oppgaven er å avlese tegn for så å finne det tilsvarende ordet. Ordet skal plasseres under videovinduet til det aktuelle tegnet.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Engelsk 3.-4. trinn


TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SPRÅKLÆRING:
• finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk, eget morsmål og norsk tegnspråk
KOMMUNIKASJON:
• forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser både muntlig og skriftlig

Publisert: 22/10/2009 av Admin