Elevkanalen

Elevkanalen, tidligere TV2 skole, har vært gjennom store endringer de siste årene. Det har vært en dreining fra nyhetssaker til sendinger knyttet til fagene i læreplanen.

Skoleåret 2021/2022 vil vi prioritere å oversette filmer med tema knyttet til fagfornyelsen. I første omgang jobber vi med Nye Naturfag, Nye Samfunnsfag og Tverrfaglig ungdomstrinn. På denne siden finner du oversikt over saker med tegnspråk. Siden oppdateres fortløpende. Vil du ha beskjed? Abonner på vårt nyhetsbrev.

Dersom din skole abonnerer på Elevkanalen, vil du finne filmene med tegnspråk også der. Videoer med tegnspråk skal ha et symbol på visningsbildet.
Bilde av Eidsvoll med et lite tegnspråksymbol i høyre hjørne

Tidligere sendinger med tegnspråk:

Skoleåret 2019/2020 oversatte vi de aller fleste sendinger med Junioraktuelt (noen endringer i «koronaperioden»). Disse kan du finne ved å navigere til 2019 fra uke 38 i august frem til uke 24 juni 2020.

Valgnyheter på tegnspråk

På denne samlesiden finner du et utvalg av saker med tegnspråk om valg, samt valgnyheter fra kommune- og fylkestingsvalget i 2019

Dagens nyheter ble tolket i perioden februar 2018 til september 2019:
Elevkanalen – Dagens nyheter
Se også:
NRK supernytt med tegnspråktolk

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 1.-7. trinn
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn
Publisert: 01/10/2020 av Admin