Elevkanalen

Ressursen inneholder de temavideoene fra Elevkanalen, som vi har oversatt til norsk tegnspråk. Vi prioriterer tema som er aktuelle for fagfornyelsen, samt tematikk som sprer kunnskap om internasjonale dager (merkedager). Viktige hendelser i samfunnet som Elevkanalen tematiserer, blir også prioritert. Denne prioriteringen har gitt oss følgende kategorisering av temavideoene; Fag / Merkedager / Annet. Det er også en samleside med alle temavideoene. Ressursen oppdateres fortløpende. De nyeste videoene vil ligge øverst på den aktuelle temasiden. Det er søkefunksjon på de enkelte temasidene.

Dersom din skole abonnerer på Elevkanalen, vil du finne de tegnspråklige temavideoene også der.

SAMLESIDE ALLE TEMA

Samleside med alle temavideoene