Eidsvoll 1814 – omvisning med tolk (8.-10. trinn)

I 2014 ferier Norge at Grunnloven er 200 år, og en nyrestaurert Eidsvollsbygning står frem med all sin prakt. Eidsvoll 1814 tilbyr omvisninger for skoleklasser og i denne ressursen tar en av museets guider oss med på en historisk reise med omvisningen «Et modig oppgjør». Omvisningen er tolket til norsk tegnspråk og du kan velge undertekst. Viktige hendelser i utviklingen av demokratiet i Norge finner du under Milepæler.
Les mer i Om ressursen

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn
Partideling, Kielfreden, demokrati, enevelde, riksforsamling, Notabelmøte, ytringsfrihet, religionsfrihet

Start - Eidsvoll 1814 – omvisning med tolk Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

UTFORSKAREN:
• reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
• skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
HISTORIE:
• finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
• presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
• gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg

Publisert: 27/10/2014 av Admin