Eidsvoll 1814 – omvisning med tolk (3.-4. trinn)

I 2014 ferier Norge at Grunnloven er 200 år, og en nyrestaurert Eidsvollsbygning står frem med all sin prakt. Eidsvoll 1814 tilbyr omvisninger for skoleklasser og i denne ressursen tar en av museets guider oss med på en historisk reise med omvisningen «17.mai og Grunnloven». Underveis i omvisningen blir dere også presentert for en rebusoppgave. Omvisningen er tolket til norsk tegnspråk og du kan velge undertekst.

Les mer i Om ressursen

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 3.-4. trinn
demokrati, Carsten Anker, Rikssalen, folkevalgte, union

Start - Eidsvoll 1814 – omvisning med tolk Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

UTFORSKAREN:
• formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
HISTORIE:
• samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land
SAMFUNNSKUNNSKAP:
• drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

Publisert: 27/10/2014 av Admin