Celler

Vi har tre hovedtyper celler: planteceller, dyreceller og bakterier. Hvordan er de bygd opp? Hva er forskjellen på vanlig celledeling og reduksjonsdeling? Hvordan ser et DNA ut? Barn er ofte like foreldrene sine både i utseende og oppførsel. Hvordan overføres disse egenskapene fra foreldre til barn? På denne nettsiden kan du lære om hvordan celler er bygd opp, celledeling, DNA og arv.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Naturfag 8.-10. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Naturfag

celler, plantecelle, dyrecelle, bakterie, celledeler, DNA, arv

celler-skjermdump TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NATURFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MANGFOLD I NATUREN:
• beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
• gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Publisert: 24/08/2016 av Admin