Camilla og Morten (oppgavebok)

Oppgaver med Camilla og Morten er et nettbasert læremiddel. Innholdet i oppgavene bygger på leseboka om Camilla og Morten, men det er ikke nødvendig med kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene. De fleste oppgavene er interaktive på den måten at elevene får umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig. Det er også ulike tegneoppgaver og det finnes en gloseliste med tegn og ord. Alle oppgavene har en oppgaveinstruks på tegnspråk. Oppgavene finnes både på bokmål og nynorsk

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 2.-3. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 2. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• lese enkle tekster med sammenheng og forståelse
• bruke enkle lesestrategier for leseforståelse

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• anvende ofte brukte grammatiske strukturer, småord, sentrale setningsmønstre og stavemåter
• skrive beskjeder og beskrivende, fortellende og spørrende setninger
• lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner
• benytte et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, opplevelser, følelser og egne meninger
• bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring

Publisert: 28/04/2009 av Admin