Camilla & Latifa (oppgaver)

Oppgaver med Camilla og Morten 4, Camilla og Latifa er et nettbasert læremiddel. Innholdet i oppgavene bygger på leseboka om Camilla og Latifa, men det er ikke nødvendig med kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene.
Oppgavene har tilgang på fasit slik at elevene kan få umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig. Alle oppgavene har en oppgaveinstruks på tegnspråk. Oppgavene finnes både på bokmål og nynorsk. For å løse oppgavene må de lastes ned på egen maskin.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 5.-7. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 3.-4. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• bruke grunnleggende regler for grammatikk, rettskrivning, syntaks og ulike setningstyper i egen tekstproduksjon
• lese og innhente informasjon fra tekster av ulik lengde og i ulike sjangere, både skjønnlitteratur og sakprosa
• bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster

Publisert: 15/10/2012 av Admin