Camilla & Latifa (lesebok)

Camilla og Latifa
Camilla er fra Norge og er kristen.
Latifa er fra Afghanistan og er muslim.
Camilla og Latifa er bestevenninner.
Les om de to jentene og deres vennskap
Og lær mer om kristendommen og islam.

Boka finnes på bokmål og nynorsk.

Se også Camilla & Latifa (oppgaver)

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 5.-7. trinn

KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIGE TEKSTER:
• drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser på norsk eller tegnspråk
SKRIFTLIGE TEKSTER:
• anvende et ordforråd som dekker ulike emner fra dagliglivet og andre fag
• gjenfortelle og oppsummere tekst og forme spørsmål og forklaring til en tekst
• lese og innhente informasjon fra tekster av ulik lengde og i ulike sjangere, både skjønnlitteratur og sakprosa
• bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo

Publisert: 05/05/2009 av Admin