Camilla & Latifa (lesebok)

Camilla er fra Norge og er kristen.
Latifa er fra Afghanistan og er muslim.
Camilla og Latifa er bestevenninner.
Les om de to jentene og deres vennskap
Og lær mer om kristendommen og islam.

Se også Camilla & Latifa (oppgaver)

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 5.-7. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 1.-4. trinn

KOMPETANSEMÅL fra Læreplan i norsk for elever med tegnspråk

Kompetansemål etter 7. årstrinn som kan være aktuelle:
• lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om form og innhald

etter 4. årstrinn som kan være aktuelle:
• lese eller lytte til / avlese fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål eller nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
• samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

Publisert: 05/05/2009 av Admin