Bondegården

Bondegården er en grunnleggende lokalisasjonsoppgave på tegnspråk. Tema for lokalisasjonsøvelsen er en morsom fremstilling av en dag på en bondegård.
Lokalisasjonsøvelsen integreres i hendelser som skjer på bondegården. Og det er ikke lite som skjer! Musa har sluppet ut alle dyrene og bonden er ganske fortvilet. Eleven skal avlese bonden som forteller hvor dyrene egentlig skal være. Deretter skal eleven plassere dyrene på anvist sted.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 2. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• forstå og samtale om innholdet i enkle tegnspråktekster
SPRÅK OG KULTUR:
• samtale om likheter og forskjeller i ulike teksttyper

Publisert: 02/04/2009 av Admin