6 Tekster

Her finner du 6 tekster, hver tekst har oppgaver og ordforklaringer. Tekstene er hentet fra læreverket Zeppelin av Aschehoug forlag.
aschehoug.no/grunnskole

-Guttene som mistet hele stykket

-Ny sykkel

-Romferd med Zeppelin

-En annerledes matematikktime

-Anna og hemmeligheten

-Parvanas reise

 

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 5.-7. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• lese og innhente informasjon fra tekster av ulik lengde og i ulike sjangere, både skjønnlitteratur og sakprosa
• lese eldre og nyere barnelitteratur og sakspregede tekster

Publisert: 18/12/2008 av Admin