2-tusen

www.statped.no/2-tusen

2-tusen er et digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år. Hovedmålgrupper er barn som har tegnspråk som ett av sine språk, barn som benytter grafiske tegn som følge av manglende talespråk, og barn med forsinket språkutvikling. Læremiddelet er med norsk tegnspråk, og grafiske tegn (SymbolStix). Begge versjonene er med norsk tale. Læremiddelet har støtte for bryterstyring.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage
ASK

Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk (Læreplan av 2020) etter 2. årstrinn

• avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
• avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
• finne og bruke relevante digitale tegnspråkressurser
• avlese og bruke håndalfabetet og forstå sammenhengen mellom bokstavering, munnstilling og skriftbilde
• beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk

Publisert: 14/09/2011 av Admin