2-tusen

(Skalerbar versjon)

Gå til hjemmeside:
www.2-tusen.no

2-tusen er et digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år. Hovedmålgrupper er barn som har tegnspråk som ett av sine språk, barn som benytter grafiske tegn som følge av manglende talespråk, og barn med forsinket språkutvikling. Læremiddelet er med norsk tegnspråk, og grafiske tegn (SymbolStix). Begge versjonene er med norsk tale. Læremiddelet har støtte for bryterstyring.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage

ASK


TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 2. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• uttrykke sine egne følelser og meninger
• fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
• lytte og gi respons til andre i samtaler og under framføringer
• samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• forstå og samtale om innholdet i enkle tegnspråktekster
• uttrykke sine egne tekstopplevelser gjennom tegnspråk, tegninger, bilder og bevegelse
SPRÅK OG KULTUR • bruke et håndalfabet
• forbinde bokstavene i håndalfabetet med de skriftlige symbolene
• forbinde talltegn med tallbegreper

Publisert: 14/09/2011 av Admin