Det visuelt orienterte klasserommet

Denne nettsiden er laget for lærerstudenter og lærere som skal undervise hørselshemmede elever.
Siden består av en forelesning som ble holdt på lærerkurs ved Møller-Trøndelag kompetansesenter våren 2010. Deltakerne på kurset var lærere som den påfølgende høsten for første gang skulle ha én hørselshemmet elev i en klasse der de andre elevene var hørende.                

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 11/05/2012 av Admin