Tegnspråkpoesi

Estetiske uttrykksformer i et didaktisk perspektiv
Denne nettsiden er laget for lærerstudenter og lærere som skal undervise i tegnspråkpoesi.

Siden består av tre hoveddeler:
1: 9 dikt
2: Forelesning om tegnspråkpoesi
3: Forelesning om å undervise i tegnspråkpoesi

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 03/01/2012 av Admin