Tegnordbok

Prosjektets mål er å registrere tegn fra døves tegnspråk slik det brukes i Norge.
Fokuset er nå på dagligdagse tegn, men vi vil også registrere fagtegn fra ulike fagområder.
Norsk tegnordbok skal samle inn og vise alle tegn som er i bruk av døve i Norge, uansett geografi, alder, kjønn og yrke.

Er det tegn du savner i Norsk tegnordbok? Kanskje du finner et tegnforslag i TegnWiki.

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 03/01/2008 av Admin