Tegn som språk

Tegnspråkversjon av boken Tegn som språk. En antologi om tegnspråk.
Sissel Redse Jørgensen og Rani Lill Anjum. Gyldendal Forlag.
Dette er et tverrfaglig bidrag til temaet tegnspråk og døvhet. De 14 forfatternes ulike bakgrunn gjør at bidragene i boken favner et bredt spekter av spørsmål knyttet til tegnspråk, døvhet og språklighet i sin alminnelighet.            

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Publisert: 16/10/2009 av Admin