Se mitt språk

Opplæringsprogrammet ”Se mitt språk”, er et modulbasert 40 ukers opplæringstilbud for foreldre til hørselshemmede barn i alderen 0-16 år.

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 20/10/2009 av Admin