Idébanken

Denne ressursen er opprettet for at lærere og andre som underviser hørselshemmede kan dele materiell.
Hver enkelt bidragsyter er ansvarlig for egne bidrag, både i forhold til innhold og rettigheter (tekst, bilder, foto osv).

Har du bidrag du ønsker å dele: erher@statped.no

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 17/10/2008 av Admin