Hørsel – Språk og kommunikasjon (bok)

Midlertidig utilgjengelig! 
Statped kommer med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler medio januar. (nettbutikk@statped.no)

I løpet av en toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet i dag.

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 28/04/2009 av Admin