Hørsel – Språk og kommunikasjon (bok)

I løpet av en toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet i dag.

STATPED SKRIFTSERIE NR 70

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 28/04/2009 av Admin