Helsetegn

Nettsted med råd og ressurser for å kommunisere med hørselshemmede barn på sykehus eller andre helseinstitusjoner, med og uten tegnspråktolk til stede.
Det er ikke dagligdags for helsepersonell å møte et sterkt hørselshemmet barn. For mange skjer det kanskje aldri. For andre bare en gang, mens for noen skjer det hyppigere.
Tips, råd og ressurser om dette tema finner du på Helsetegn.

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 22/01/2016 av Admin