Forstår du?

Programmet gir informasjon til de som ønsker å vite noe om hørselshemming, døvhet og kommunikasjon og om hørselshemmedes kommunikasjon i en hørende verden. Det tar opp tema som munnavlesing, hørselstap og konsekvenser for taleoppfattelse, og det tar opp tema som tegnspråk og visuell kommunikasjon.

Videoprogrammet
”Forstår du?” ble produsert i 1992
av Trondheim offentlige skole for døve. (senere Møller kompetansesenter, og Statped)
Klikk deg til ønsket kapittel ved å bruke knappene under videoen.

Primærmålgruppe:
» Fellesressurser

Gå til Forstår du?

Publisert: 04/11/2007 av Admin