Film og video

Tegnkatt

Posted on: 06/11/1993 by Admin No Comments

 

tegnkatt

Dette er en gammel produksjon fra 1993, Tegnkatt var et forsøk på å lage en videobok til bruk i faget tegnspråk for døve elever. Videoen inneholder eksempler på elevoppgaver i emnene lokalisasjon; riktig og kreativ bruk av proformverb og retningsbøyde verb, og forslag til øving i å lage strukturerte fortellinger der handlingsrekkefølge og uttrykksmåte vektlegges.
Les mer

180 tegn

Posted on: 07/03/1993 by Admin 2 Comments

 

Materiell til tegnspråkopplæring.
Dette er en produksjon som ble laget på VHS (tre kassetter) i 1993, overført til DVD i 2007 og nå tilgjengelig digitalt per 2019. Videoene er uten tekst og tale.
Det er lagt vekt på å presentere tegnene i en naturlig sammenheng, og ikke bare som løsrevne gloser. For hvert av tegnene blir det gitt to eksempler på bruk av tegnet. Språkformen er uformell, med særlig vekt på språkbruken blant barn og unge. De medvirkende har vært elever ved døveskolen i Trondheim. Enkelte av tegnene som presenteres brukes primært av personer med tilknytning til denne skolen. Man får først se tegnet med to eksempler. Deretter ser man tegn og eksempler om igjen men denne gangen med norsk oversettelse på skjermen.

– Liste med 180 tegn (pdf)
– Liste med 180 tegn, med norsk oversettelse (pdf)